Eid Milad Un Nabi 2022 คือเมื่อไหร่? ประวัติ ความสำคัญ และวิธีการเฉลิมฉลอง

Eid Milad Un Nabi 2022 คือเมื่อไหร่? ประวัติ ความสำคัญ และวิธีการเฉลิมฉลอง

EID MILAD UN NABI 2022: Eid Milad-Un-Nabi หรือที่เรียกว่า Eid-e-Milad เป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญสำหรับผู้ติดตามศาสนาอิสลาม วันนั้นเป็นวันครบรอบวันเกิดของท่านศาสดามูฮัมหมัด ชาวมุสลิมทั่วโลกต่างเฝ้าสังเกตวันดังกล่าวโดยส่งส่วยและแสดงความเคารพ ความรัก และเกียรติต่อศาสดาคนสุดท้ายของศาสนาอิสลาม การเฉลิมฉลองนั้นสงบลงในหลายส่วนของโลกเนื่องจากเชื่อว่าวันนี้เป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของท่านศาสดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ ในภาษาพูดภาษาอาหรับ 

โอกาสนี้เรียกอีกอย่างว่า Nabid และ Mawlid หรือ Mawlid an-Nabi

Eid-e-Milad จะมีการเฉลิมฉลองในปีนี้ในวันที่ 9 ตุลาคมในอินเดียตามปฏิทินเกรกอเรียน

ตามความเชื่อ ศาสดามูฮัมหมัดเกิดที่นครมักกะฮ์ในปี ค.ศ. 570 ในวันที่สิบสองของเดือนรอบีอัลเอาวัล ในปฏิทินจันทรคติของอิสลาม (ปฏิทินฮิจเราะห์) Rabi’ al-Awal คือเดือนที่สาม

มีการกล่าวกันว่าชาวมุสลิมชีอะจะเฉลิมฉลองวันอีด มิลาดอุนนาบีในวันที่ 17 ของเดือนเดียวกัน ในขณะที่ชาวมุสลิมสุหนี่เฉลิมฉลองในวันที่ 12 วันถูกกำหนดทุกปีขึ้นอยู่กับการดูดวงจันทร์และผู้ติดตามศาสนาอิสลามในประเทศต่าง ๆ สังเกตวันตามปฏิทินจันทรคติในท้องถิ่นของพวกเขา

ศาสดา Hazrat Muhammad เกิดในเมืองมักกะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย และเชื่อกันว่าได้บรรลุการตรัสรู้ในปี ค.ศ. 610 ในถ้ำที่เรียกว่า Hira ใกล้เมืองมักกะฮ์ ภายหลังเขาสนับสนุนหลักการอัลกุรอาน เป็นเรื่องปกติที่จะฟังเพลงสวดที่สวดมนต์เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านศาสดาในวันนี้เพื่อเก็บเกี่ยวรางวัลทั้งทางโลกและบนท้องฟ้า

อย่างไรก็ตาม ชีอะห์และซุนนีเฉลิมฉลองวันด้วยวิธีที่แตกต่างออกไป

 ตามความเชื่อของชีอะห์ ศาสดามูฮัมหมัดได้เลือก Hazrat Ali เป็นผู้สืบทอดของเขาในวันนี้ ในทางกลับกัน ชุมชนซุนนีเข้าร่วมการชุมนุมละหมาดในวันนี้ การเฉลิมฉลอง Eid Milad un-Nabi เริ่มต้นขึ้นในอียิปต์และต่อมาได้แพร่กระจายไปทั่วโลก

ขบวนแห่สาธารณะขนาดใหญ่และของประดับตกแต่งในบ้านเป็นวิธีการทั่วไปที่ผู้คนในหลายประเทศทำเครื่องหมายโอกาสนี้ นอกจากการสวดภาวนา แจกจ่ายขนมและเสื้อผ้าให้กับผู้ยากไร้แล้ว ชีวิตของท่านศาสดายังถูกเน้นในการเทศนาในการละหมาดของชุมชนอีกด้วย ในวันนี้ ผู้คนต่างถือธงหรือแบนเนอร์สีเขียว และสวมเครื่องแต่งกายสีเขียวหรือริบบิ้นซึ่งเป็นตัวแทนของศาสนาอิสลามและสวรรค์

ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญของชาวมุสลิมทั่วโลกเพราะเป็นการระลึกถึงความเอื้ออาทร ความเห็นอกเห็นใจ และคำสอนของท่านศาสดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ชื่นชมยินดีในวันเกิดของเขาและแสดงความเคารพและความรักที่มีต่อเขา

credit : เคล็ดลับต่างๆ | เว็บรวมวิธีต่างๆ How to | จัดอันดับซีรีย์ | รีวิวครีม